Information fra Styrelsen for IT og Læring.

Til [[navn]],


Det er tid til at indberette prøvekarakterer, hvis jeres elever har aflagt syge- og semesterprøver i 9. og 10. klasse.
Indberetningen omfatter karakterer fra syge- og semesterprøver i de obligatoriske prøver i 9. klasse, samt fra prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse.

Karaktererne skal indberettes til Karakterdatabasen senest fredag den 10. januar 2020.

Vigtigt: Karakterer fra sygeprøver indberettes altid med det skoleår, hvor eleven oprindeligt skulle have været til prøve i faget og på det klassetrin eleven gik på, da den ordinære prøve blev afholdt.

Hvad skal du gøre:
1.

Indtast elevernes karakterer fra syge- og semesterprøverne i jeres elevadministrative system og overfør dem til Karakterdatabasen.

2.

Såfremt en eventuel sygeprøvekarakter resulterer i udstedelse af et nyt bevis til eleven, skal det tidligere bevis annulleres og genindberettes med de nye prøvekarakterer til Karakterdatabasen.

3.

Uanset om karakteren indberettes på et bevis eller som enkeltkarakterer skal det angives, hvorvidt karakteren er en karakter fra en ordinær-, semester- eller sygeprøve.

4.

Kontakt jeres systemleverandør, hvis du har spørgsmål til hvordan du gør fra jeres system.

Mere hjælp:

Karakterindberetning til karakterdatabasen

Har du spørgsmål til Karakterdatabasen.dk, kan du ringe til supporten på 7021 2154. Du kan også skrive til supporten. Det kræver, at du opretter dig som bruger på vores supportportal med din e-mailadresse.


Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring