Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Årsmøde 2017

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier indkalder til ordinært årsmøde i henhold til foreningens vedtægts §5. 

  Jævnfør foreningens vedtægter §6 stk. 2 skal forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet og sat under afstemning på et ordinært årsmøde, skriftligt tilsendes bestyrelsen inden 10. september.

  Årsmødet foregår fredag d. 27. oktober og lørdag d. 28. oktober 2017, på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

   Tilmelding muligt fra 1. september 2017.

   Program for årsmødet:

  Fredag d. 27. oktober

   Kl. 09.30 Ankomst, registrering og kaffe

  Kl. 10.00 Velkomst

  Kl. 10.10 Underholdning ved Oure Kostgymnasium

  Kl. 10.40 Oplæg ved Niels Ploug

  • Niels Ploug har en lang karriere i forskningsverdenen. Han har tidligere været ansat i SFI og tilknyttet Københavns Universitet. Han er i dag afdelingsdirektør ved Danmarks Statistik og ansvarlig for personstatistik. Niels Ploug ved således en hel del om danskerne, bl.a. om vores uddannelser, arbejdsmarked og sociale forhold.  Niels Ploug er aktuel som redaktør af bogen ”Økonomisk Ulighed”. Her sættes fokus på ulighed, social arv og uddannelse i en dansk kontekst. Niels Ploug er ikke fremmed for de private skoler. Niels Ploug var i mange år formand for Christianshavns Døttreskole – én af landets ældste privatskoler. På årsmødet vil Niels Ploug forklare, hvad der er op og ned i ulighedsdebatten i Danmark, og hvilken rolle skoler og uddannelse spiller.

  Kl. 12.00 Frokost

  Kl. 13.00 Optakt til Ministerens tale

  Kl. 13.15 Undervisningsminister Merete Riisager taler

  Kl. 13.45 Kaffepause

  Kl. 14.00 Årsmødet åbner
                 Valg af dirigent

  Kl. 14.10 Bestyrelsens beretning

  • Kaffepause

  Kl. 15.40  Debat om bestyrelsens beretning

  • Fremlæggelse af regnskab 2016 til godkendelse
   Indkomne forslag
   Fremlæggelse af budget 2018 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2018
   Årsmødet suspenderes

  Kl. 19.15 Velkomstdrink før festmiddag

  Kl. 19.30 Festmiddag med underholdning v. Mette Frobenius

  • Mette Frobenius er komiker, foredragsholder og debattør. Ved årsmødemiddagen vil hun underholde og gøre god brug af en skarp observationsevne for absurditeter og en udfordrende humor.

  Dress Code spiller op til dans

  Lørdag d. 28. oktober

  Kl. 9.00 Godmorgen

  Kl. 9.10 Årsmødet genoptages

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
  • Punktet eventuelt
  • Officiel del af årsmødet sluttes
  • Kaffepause

  Kl. 10.25 Oplæg ved Vincent F. Hendricks

  • Vincent F. Hendricks, Professor ved Institut for Information and Bubble Studies, Københavns Universitet, har mange stiftet bekendtskab med de seneste år. Han har noget på hjerte og har et toneleje og kropssprog, som udtrykker engagement. Det er vigtigt, det Vincent har på hjerte: Hvordan forholder vi os i en tidsalder med uoverskuelige mængder af information? Hvad er sandt og falsk? Hvad med de klassiske dyder om uddannelse, viden og eftertænksomhed? På årsmødet vil Vincent F. Hendricks komme med sit bud på, hvilke gamle dyder vi ikke må glemme.

  Kl. 12.00 Tak for denne gang

   Frist for tilmelding er d.  23. september 2017.